Teràpies psicològiques per a acabar amb la “fatiga pandèmica”

Barcelona reuneix grups terapèutics per a curar els danys provocats per la covid
El País. 27.11.2020

Grupo de apoyo emocional en el casal de barrio Trinitat Nova