Construïm 350 habitages nous a la Trinitat Nova

Construïm 350 habitages nous a Nou Barris

Iniciem la promoció de 67 pisos a la Trinitat Nova. Els habitatges s’adjudicaran en regim de dret de superficie i hi podran viure unes 160 persones.

La inversió municipal és de 9,6 milions d’euros i la previsió és que finalizin les obres el primer trimestre del 2023. Es tracta de la segona promoció que s’inicia aquest any a Nou Barris amb més de 350 habitatges de nova promoció.