El transport públic de l’àrea de Barcelona mantindrà les mateixes tarifes durant el 2021

El transport públic de l’àrea de Barcelona mantindrà les mateixes tarifes durant el 2021

21/12/2020 | Servei de Premsa. Ajuntament de Barcelona

El Consell d’Administració de l’ATM opta per no modificar-les malgrat que el dèficit provocat per la pandèmia es preveu que arribi als 750M€
La caducitat dels títols adquirits el 2020 s’amplia fins el 31 de desembre del 2021

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità ha decidit aquest dilluns, 21 de desembre, mantenir les tarifes del transport públic per al proper 2021. En aquest sentit, també s’ha optat per no modificar l’oferta de títols, que seguirà sent la mateixa que durant el 2020.

La decisió del Consell d’Administració de l’ATM s’ha pres malgrat que el dèficit provocat per la covid-19 es preveu que arribi als 750M€ el 2021. Aquest any 2020, la demanda global a la xarxa de transport públic haurà estat inferior al 54% dels valors previs a la pandèmia, i l’ATM preveu que el 2021 se situï entre el 68 i el 80%.

El manteniment de les tarifes permetrà ampliar la caducitat dels títols adquirits durant el 2020, que no caducaran fins el 31 de desembre del 2021. En el cas de la T-verda, la T-16 i la T-compensació covid, mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

Acord per al pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Barcelona

Acord per al pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Barcelona

20/12/2020 | Servei de Premsa. Ajuntament de Barcelona

El Govern municipal i el grup municipal d’ERC han tancat un acord que permetrà l’aprovació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021, amb l’objectiu d’incrementar la resposta social a la crisi generada per la Covid-19 i donar un impuls per ajudar a reorientar l’economia de la ciutat

A banda de comprometre’s a liderar, des de Barcelona i conjuntament amb la Generalitat i el món municipal una reforma legislativa per millorar el finançament local, i promoure canvis per fer més eficient la gestió municipal i els seus recursos i serveis, l’acord subscrit preveu un potent paquet de mesures concretes que ascendeixen a l’entorn de 300 milions d’euros i que formaran part d’un pressupost municipal extraordinari, gràcies a la flexibilització fiscal permesa per Europa i aprovada a Madrid. Aquestes mesures quedaran recollides en el pressupost definitiu que se sotmetrà a votació del Plenari del proper dimecres 23 de desembre, el darrer de l’any.

El Govern municipal i ERC han acordat una sèrie de mesures centrades en “4R”: Reforç, Redistribució, Recuperació i Reconversió. Per això es comptarà amb un fons específic de reforç dels serveis públics destinat a la infància, l’educació, l’atenció a les persones vulnerables, les polítiques d’habitatge i un notable reforç dels projectes de proximitat que desenvolupen els districtes.

El pacte contempla també noves partides i increments pressupostaris vinculats al suport del teixit productiu, posant l’accent en la formació i reciclatge dels professionals, plans d’ocupació i fons específics de suport als sectors econòmics més castigats per la crisi, així com també inversions destinades a la reactivació de l’economia local i la petita i mitjana empresa.

Globalment, el pressupost que es portarà a debat i aprovació del Plenari del Consell Municipal ascendeix a més de 3.200 milions d’euros, el més elevat de la història de l’Ajuntament.

El Govern i el grup municipal d’ERC han establert un mecanisme de seguiment i avaluació de les mesures acordades, que es farà efectiu a través d’una comissió de seguiment.

Aquí us podeu descarregar el document acordat per a l’aprovació del pressupost municipal del 2021.

 

Llum verda al Pla de Mobilitat Urbana 2024

Llum verda al Pla de Mobilitat Urbana 2024

14/12/2020 | Servei de Premsa. Ajuntament de Barcelona

La Comissió d’Ecologia Urbanisme Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana 2024, el full de ruta en matèria de mobilitat a la ciutat pels propers quatre anys
El pla concreta un total de 60 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més sostenible, segura i saludable i es fixa l’objectiu que al 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta
El PMU posa com a base de la mobilitat al vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i en la regulació de l’aparcament en superfície

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana 2024. Ho ha fet amb els vots a favor del Govern municipal (Barcelona en Comú i PSC), l’abstenció d’ERC i Cs  i els vots en contra de JxCat,  PP i Barcelona pel canvi.

A partir d’ara s’obre un període d’exposició pública durant el qual es podran presentar les al·legacions corresponents. Posteriorment, el PMU s’haurà de portar a aprovació definitiva al plenari del Consell Municipal. El document que s’ha portat a votació s’ha debatut amb les associacions que integren el Pacte per la Mobilitat i altres entitats de la ciutat.

El Pla de Mobilitat Urbana 2024 es marca quatre reptes principals que passen per oferir respostes en l’àmbit de les necessitats de mobilitat de les persones i les mercaderies: garantir el dret a la mobilitat; vetllar per la salut i la seguretat de les persones; contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial; i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire. El pla actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent i proposa arribar al següent repartiment modal al 2024:

 • Desplaçaments a peu: passar del 34,35% al 35,27% de quota modal.
 • Desplaçaments en transport públic: passar del 37,33% al 41,25% de quota modal.
 • Desplaçaments en bicicleta: passar del 2,28% al 5% de quota modal.
 • Desplaçaments en vehicle privat: passar del 26,04% quota modal al 18,48%.

El PMU aposta per incrementar la quota dels desplaçaments en modes sostenibles: a peu (+7,5%), en transport públic (+15,7%) i en bicicleta (+129,4%), i reduir els que es fan en vehicle privat (-25,6%). Amb aquest repartiment modal, un 81,52% dels desplaçaments es farien a peu, en transport públic o en bicicleta,  assolint la xifra més alta d’etapes realitzades amb mitjans sostenibles.

Per aconseguir-ho es concreten un total de 60 línies d’actuació, amb més de 300 mesures específiques per dur a terme en els propers anys, que bàsicament se centren en:

 • Afavorir els desplaçaments amb modes sostenibles.
 • Reduir els desplaçaments ineficients o contaminants.
 • Regular i millorar l’eficiència de la mobilitat essencial.

El PMU posa com a base de la mobilitat al vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i en la regulació de l’aparcament en superfície. Entre les accions destaquen:

 • En l’àmbit dels vianants: eliminar progressivament aparcaments de motos i carrils bici en voreres; augmentar amb 32 km els carrers per a vianants; millorar la vigilància i control de la disciplina a les voreres; instal·lar ascensors i escales mecàniques accessibles a l’espai públic; eliminar tots els obstacles en els espais destinats a vianants (pals, armaris, etc.); restringir i reduir la mobilitat rodada als entorns dels centres escolars, almenys en els horaris d’entrada i sortida.
 • En l’àmbit del transport públic: millorar l’eficiència de la xarxa de bus, racionalitzant els recursos en base a la demanda de cada línia i revisant trajectes; analitzar la xarxa de cap de setmana per donar un millor servei al client en base als seus moviments; incrementar 67 nous km de carril bus; elaborar una proposta d’ordenació d’autobusos supramunicipals i de creació d’estacions d’autobusos; impulsar Park&Ride amb connexió al transport públic en origen; analitzar la transformació de les línies de bus de barri a bus a demanda; completar línies senceres amb busos zero-emissions; implantar el pla de millora de l’oferta de metro millorant la freqüència de pas;  prioritzar i impulsar actuacions crítiques del pla de rodalies; desenvolupar una app pública del taxi; estudiar el sistema de microparades de forma generalitzada.
 • En l’àmbit de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal: incrementar la xarxa actual de carrils bici en un 40%; incloure un carril <30 km/h als carrers de tres o més carrils de circulació, per fomentar la compatibilitat amb la bici; estudiar l’ampliació del nombre de bicicletes elèctriques del Bicing en funció de la demanda; desenvolupar el pla estratègic d’aparcament segur de bicicleta a la ciutat.
 • En l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies (DUM): estudiar la modulació del temps d’estacionament a l’ÀreaDum en funció del tipus d’activitat de distribució que es realitzi; impulsar la implantació de microplataformes logístiques de distribució d’última milla com a mínim una a cada districte de la ciutat;  promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silenciosos; potenciar el sistema de consignes o Click&Collect (alternatives per reduir els lliuraments a domicili); estudiar i promoure mesures tarifàries i/o fiscals per reduir l’impacte ambiental de la DUM (“taxa d’última milla”, “taxa e-commerce”); analitzar la sinistralitat en l’àmbit DUM i promoure mesures per minimitzar-la.
 • En l’àmbit del vehicle privat:  intensificar les actuacions sobre les zones de concentració i punts de risc de sinistres; implantar la velocitat de 30 km/h a tota la ciutat, excepte a les vies de connectivitat, fomentar i prioritzar l’ús de vehicles més sostenibles i menys sorollosos, preferentment elèctrics i alternativament GLP o GNC; assolir un 80% de la flota municipal elèctrica el 2024;  incrementar els punts de recàrrega per vehicles elèctrics (60 punts de recàrrega ràpida);  desenvolupar i implementar l’Estratègia d’Aparcament de la ciutat; estendre la regulació de l’AREA a tota la ciutat fins assolir el 90% de les places regulades en calçada; potenciar una xarxa d’aparcaments amb serveis a la mobilitat més diversificats (bicicletes, motos, DUM, vehicle elèctric i vehicle compartit).
 • En l’àmbit de les noves tecnologies: estendre els serveis de vehicles compartits a l’àmbit metropolità. (turismes, motos i bicicletes), amb la respectiva ampliació de llicències; implementar la incorporació de sistemes automàtics de control de la indisciplina viària (Ex: radar, radar pedagògic, radars de tram, foto-vermell, càmeres, etc.); introduir la vídeo-denúncia als busos per tal d’identificar i multar als vehicles que facin infraccions a les parades i als carrils bus.

Atesa l’excepcionalitat que s’està vivint amb la COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona farà una revisió d’aquí un any de la situació de la mobilitat a la ciutat per tal d’avaluar si cal ajustar les mesures.

El document complet es pot consultar en aquest enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/12/PMU-abstract-final-Premsa-20201201-v1-lowres.pdf

L’Ajuntament crea un fons d’emergència social per cobrir les necessitats bàsiques de prop de 34.000 persones

L’Ajuntament crea un fons d’emergència social per cobrir les necessitats bàsiques de prop de 34.000 persones

www.barcelona.cat | 04/09/2020

La mesura, dotada amb 18 milions d’euros, forma part del pla de xoc social de 35 milions per respondre l’emergència provocada per la crisi sanitària de la Covid-19

L’ajut, d’entre 200 i 475 euros mensuals segons renda i nombre de membres de la família, es rebrà a través de la targeta moneder Barcelona Solidària durant tot el segon semestre del 2020

La mesura innova en la prestació d’ajuts, elimina burocràcia en la tramitació administrativa simplificant el procés, i estalvia gestions i dota de més autonomia a les famílies beneficiàries

L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de major autonomia les 33.873 persones que se’n podran beneficiar. Aquesta nova prestació està destinada a satisfer les necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar, amb la major immediatesa, l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia durant el segon semestre de 2020.

Aquesta és una mesura destacada del pla de xoc social dotat amb 35 milions d’euros aprovat al plenari del mes de juliol, dins del fons de 90 milions d’euros per atendre l’emergència provocada per la Covid-19. A més d’atendre l’emergència social, el fons inclou dotació pressupostària per a la reactivació econòmica, per a l’adaptació i transformació de l’espai públic i la mobilitat i per al suport a la cultura.

El fons està dotat amb 18 milions d’euros i es preveu que pot arribar a beneficiar unes 12.100 unitats familiars, i del total de 33.873 persones, 11.843 són menors. Així, tot ampliant la despesa, s’agrupen en aquest fons els ajuts extraordinaris amb motius de la Covid-19 gestionats pels centres de serveis socials i el fons d’infància 0-16. Cal recordar que des de l’establiment de l’estat d’alarma s’han multiplicat els ajuts. Entre l’1 de març i el 30 de juny s’han atorgat des dels serveis socials municipals un total de 18.760 ajudes d’emergència per un valor global de 8,01 milions d’euros, un increment destacable respecte a les xifres del mateix període del 2019, quan van ser 7.558 ajudes per valor de 3,9 milions d’euros.

Les persones que se’n beneficiïn rebran entre 1.200 i 2.850 euros durant el segon semestre, una xifra que es calcula en base al nombre de membres de la unitat familiar i la renda de l’any 2019. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies. Aquesta targeta s’enviarà directament a les llars, després de la notificació de l’obtenció de l’ajut, i a finals d’aquest mes s’hi abonarà el primer pagament, que inclourà les mensualitats corresponents a juliol, agost i setembre.

Menys tràmits i més facilitats per les famílies beneficiàries

Els criteris per percebre nova prestació d’urgència social són haver estat empadronades a Barcelona a 1 de gener de 2020, ser usuàries dels serveis socials fins al 30 de juny i haver rebut ajuts superiors a 150 euros.

En base a aquestes dades, aquelles persones que compleixin els requisits no hauran de fer cap sol·licitud proactiva per rebre la prestació, i seran notificats per part de l’Ajuntament durant les pròximes setmanes. Aquesta notificació es farà per SMS, amb el qual les persones que el rebin podran culminar els tràmits de manera telemàtica per tal d’obtenir efectivament la prestació.

Aquest canvi qualitatiu en la gestió d’un fons d’ajut respon a l’estratègia de suprimir burocràcia en la tramitació administrativa que es va començar a treballar el mandat passat amb mesures com la creació de la finestreta única de l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques així com de la mateixa targeta Barcelona Solidària com a mètode únic per al pagament d’alguns ajuts. L’objectiu d’aquesta estratègia és el de millorar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona, obrint nous canals d’accés, i també simplificar la tramitació i facilitar la tasca de treballadors i treballadores socials, així com automatitzar processos i estalviar gestions a la ciutadania.

Pla de xoc social

El pla de xoc social de l’Ajuntament de Barcelona dotat amb 35 milions d’euros atén i respon la situació d’emergència i inclou tot un paquet d’actuacions, en els que s’inclou l’ampliació dels ajuts econòmics. Les mesures van dirigides a atendre l’emergència habitacional, garantir la cobertura de drets bàsics, fer acompanyament emocional, fer front a la violència masclista, garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat, promoure la inserció laboral i garantir els drets d’infants i adolescents.

En la línia de garantir les necessitats bàsiques, cal sumar també l’augment que s’ha fet en el repartiment d’àpats des dels diferents serveis d’alimentació que hi ha la ciutat, i que hores d’ara segueixen sent un 88% més dels que hi havia abans de la pandèmia, un total de 7.171 àpats enfront dels 3.810 inicials, dividits en 2.898 àpats servits a domicili, 1.975 distribuïts en menjadors socials i equipaments de persones sense llar i 2.298 pícnics. Cal recordar igualment la línia d’ajudes impulsada pel consistori per tal de col·laborar amb el conjunt de petites entitats socials i xarxes de suport veïnal que han mantingut dispositius extraordinaris d’alimentació amb motiu de la Covid-19.

Des del primer moment la maquinària de l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea de Drets Socials treballa en noves mesures per minimitzar els efectes negatius de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. Des de la perspectiva habitacional, s’han augmentat els ajuts al lloguer, s’han ampliat els allotjaments d’emergència per a dones en situació de violència masclista i s’han creat els dispositius per a persones sense llar, entre d’altres.

Alhora, les darreres setmanes s’han fet públic altres mesures relacionades amb la salut mental i les cures, com el telèfon 24 hores per prevenir el suïcidi i un nou servei de suport per a l’entorn més proper, així com el cabàs emocional, amb recursos de suport i acompanyament del patiment emocional en el context de crisi social. Aquest setembre, en el marc de mesures de l’àmbit de les cures, també es posarà en marxa el projecte Concilia, amb sis espais de canguratge per facilitar la conciliació laboral i familiar.


més informació:

El PeriódicoBarcelona crea un fondo para cubrir las necesidades básicas de 34.000 personas | 04/09/2020

social.cat | L’Ajuntament de Barcelona donarà un ajut d’entre 200 i 475 euros al mes a famílies vulnerables | 06/09/2020

Barcelona ampliarà el dentista municipal amb un centre a Nou Barris

Barcelona ampliarà el dentista municipal amb un centre a Nou Barris

El Periódico | 16/08/2020 13:53h.

El barri de Torre Baró tindrà un servei gratuït d’odontologia

L’Ajuntament de Barcelona ampliarà el servei d’odontologia gratuït per a persones vulnerables amb un nou local que s’ubicarà al barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris.

Aquest servei municipal, que funciona des de la tardor del 2018 a les instal·lacions del carrer Viladomat 127, obrirà d’aquesta manera un segon punt d’atenció al número 34 de la plaça Eucaliptus que permetrà ampliar el nombre de persones ateses.

Segons ha informat aquest diumenge l’ajuntament en un comunicat, el nou local forma part d’un edifici que havia sigut cedit el 2013 pel consistori a la Universitat de Barcelona (UB), que l’havia utilitzat com a clínica solidària el 2018 i el 2019.

L’ajuntament preveu que aquest nou local que oferirà un servei odontològic gratuït pugui entrar en funcionament durant l’últim trimestre del 2020.

Des que es va posar en marxa, el servei d’odontologia gratuït per a persones vulnerables ha atès més de 1.600 persones derivades des dels Serveis Socials municipals, de les quals el 53% són dones.

Aquest no és l’únic servei odontològic que està desenvolupant l’ajuntament: el projecte de dentista municipal obert a la ciutadania amb preus al voltant d’un 40 % inferiors als habituals ha licitat recentment l’estudi tècnic per determinar la millor ubicació de la clínica, recorda el consistori.

«Des que el mes de febrer passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó al consistori i va aixecar la mesura cautelar de suspensió que havia sol·licitat el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC), l’Ajuntament ha seguit els procediments administratius previstos i confia a poder tancar la ubicació durant la tardor», afegeix.

A més, el mes de gener passat l’ajuntament va acordar amb l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental una reducció de preu important per a persones vulnerables que siguin usuàries de la Targeta Rosa o de la Targeta Barcelona Solidària, un projecte que continua vigent.

L’objectiu d’aquest conjunt de mesures, recalca l’ajuntament, és «promoure l’accés a l’atenció bucodental de la població barcelonina que per motius estrictament econòmics té dificultats per accedir als principals tractaments odontològics, una situació que afecta almenys el 12% de la població de Catalunya».

El Districte proporciona lots de material escolar a més de dos mil infants de Nou Barris

El Districte proporciona lots de material escolar a més de dos mil infants de Nou Barris

barcelona.cat | 13/07/2020 14:17h.

S’estan distribuint durant l’estiu per poder fer deures i garantir que els infants disposin del mínim necessari per fer tasques des de casa en cas d’un segon confinament

2.032 lots amb material escolar i 1.467 jocs de taula per a famílies. És el que està distribuint el Districte a nens i nenes i famílies de Nou Barris amb un triple objectiu: que els infants puguin fer els deures d’estiu, què disposin de materials per estudiar des de casa en el cas d’un hipotètic segon confinament, i que la família disposi de jocs per compartir.

Aquesta distribució de material escolar complementa la ja realitzada durant el confinament per part de Pla de Barris, que va dur a terme el repartiment de material escolar als infants d’escoles públiques perceptors de beca escolar als barris amb Pla de Barris, ajudant així a moltes famílies a poder realitzar les tasques escolars des de casa. I és que, durant el confinament, les escoles van detectar que hi havia famílies que no disposaven del material escolar bàsic necessari. Aquest fet i les dificultats de gestió emocional pròpies de la situació podien afavorir un increment de la desmotivació, conflictes i pèrdua d’hàbits, entre d’altres.

Durant el desconfinament, el Districte ha volgut complementar aquesta mesura amb el seu propi pressupost, distribuint els materials a tota la resta de barris del districte perceptors de beca i també a aquells nens i nenes que els centres educatius han detectat que ho necessitaven. La mesura també ha contemplat a l’alumnat d’escoles concertades amb necessitats, i s’ha complementat amb un joc educatiu per nucli familiar, posant en valor la dimensió lúdica de l’educació.

Els jocs escollits són innovadors i igualment atractius per a tot tipus de públic, més enllà de l’infantil. Aquest ha estat un aspecte important a l’hora de fer-ne la tria, ja que es volia afavorir que fossin un recurs útil en el temps i amb el qual poguessin interactuar amb amistats i família. Són, a més, jocs que treballen el pensament estratègic i creatiu, la memòria, l’anticipació, la interpretació, la negociació, l’agilitat visual i la resolució de problemes, entre d’altres. En definitiva, s’ha apostat per jocs que permetin aprendre d’una manera amena, àgil i divertida, i que afavoreixin familiaritzar-se amb aquesta alternativa lúdica i de socialització.

El Districte de Nou Barris s’ha encarregat de distribuir els lots a 23 escoles del districte durant el mes de juny i les escoles els lliuraran als infants durant el mes de juliol, coincidint amb el període de matrícula escolar.

En total, el Districte ha repartit 2.032 lots de material escolar, amb un cost de més de 22.000 euros, i 1.467 lots de jocs familiars, amb un cost de gairebé 12.000 euros. Per la seva banda, des de Pla de Barris es van repartir 613 lots, per tant 2.645 infants de Nou Barris en total es veuen beneficiats per la mesura. La inversió total, sumant l’aportació de Pla de Barris i del Districte, és d’uns 55.000 euros.

font: www.barcelona.cat