L’Ajuntament trucarà proactivament 70.000 persones grans per saber com es troben arran de la Covid-19

L’Ajuntament trucarà proactivament 70.000 persones grans per saber com es troben arran de la Covid-19

04/12/2020 | Servei de Premsa. Ajuntament de Barcelona

El projecte ‘Com està?’ se centrarà en aquelles persones d’entre 70 i 84 anys que viuen a la ciutat però que no són usuàries de cap projecte o servei municipal

La iniciativa busca detectar situacions de soledat i patiment emocional, i se suma a d’altres projectes engegats en els darrers mesos per tenir cura de la població a nivell de salut mental i emocional per la irrupció de la pandèmia mundial


L’Ajuntament de Barcelona trucarà de manera proactiva les 70.000 persones d’entre 70 i 84 anys que viuen a la ciutat però que no són usuàries de cap projecte o servei municipal, com per exemple la teleassistència, el VinclesBCN o el Radars. L’objectiu d’aquestes trucades és conèixer l’estat emocional i detectar situacions de soledat no volguda o patiment en el context de la Covid-19, així com oferir-los informació sobre els recursos de suport emocional existents. El projecte ‘Com està?’ arrencarà abans que acabi l’any, es prolongarà fins al proper mes de març, i forma part del conjunt de mesures engegades pel consistori arran de la irrupció de la pandèmia mundial per tenir cura de la salut mental i emocional de la població.

Les trucades aniran dirigides estrictament a persones sense cap vincle previ amb els serveis municipals, atès que també hi ha unes 65.000 persones majors de 70 anys que sí que en tenen algun. El projecte ‘Com està?’ és una passa més en l’estratègia municipal d’arribar al conjunt de les persones grans, un col·lectiu heterogeni i polièdric, com demostra el fet que ja des del passat mes d’agost l’Ajuntament va iniciar una campanya específica per augmentar el nombre de persones majors de 75 anys usuàries del Servei de Teleassistència, o bé altres mesures de cura i suport com han estat la creació d’un telèfon gratuït per a la prevenció del suïcidi o la creació de grups de suport emocional i d’acompanyament del dol, entre d’altres, però també de promoció dels drets de les persones grans, com ara la lluita contra la soledat o el reforç de les xarxes d’equipaments de proximitat que conformen els casals i espais de gent gran.

Amb la intenció de respectar la privacitat, aquestes prop de 70.000 persones rebran primerament una trucada automàtica preguntant-li si volen que alguna persona els truqui per saber com es troben. En cas de resposta afirmativa, la trucada personal la faran professionals que hauran rebut una formació prèvia per part de l’Ajuntament de Barcelona per mantenir una conversa que inclourà un guió de 16 preguntes per mesurar el possible impacte de la situació generada per la Covid-19 en indicadors com la tristesa, la soledat, el dol, les pors o els recursos per fer front aquesta situació. És per això que la trucada inclourà igualment informació sobre serveis específics de suport emocional, com per exemple el Telèfon de l’Esperança, la xarxa de prevenció i acció comunitària Radars, el servei VinclesBCN, els continguts de l’àrea d’Esports pensats per a les persones grans o bé informació específica en cas que sigui necessària sobre el funcionament dels Centres de Serveis Socials o de la xarxa de casals i espais municipals de gent gran entre d’altres. Un cop hagi finalitzat el projecte, que té un cost aproximat de 150.000 euros, l’Ajuntament de Barcelona disposarà de dades objectives sobre l’estat de la població més gran de la ciutat que no havia estat prèviament contactada per cap servei municipal.

El projecte està inspirat en tot allò que ja recullen l’Estratègia municipal sobre canvi demogràfic i envelliment 2018-2030, la Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2021, les línies estratègiques amb les que s’està preparant l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, o bé el Pla de xoc en salut mental engegat arran de la Covid-19. I tot plegat té a veure amb el fet que l’any 2030 gairebé un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més i cal avançar-se a aquesta evolució demogràfica, perquè aproximadament el 30% de les persones més grans de 75 anys viuen soles i, en la seva gran majoria, manifesten que volen seguir vivint a casa seva o al seu barri actual. De fet, en els darrers anys serveis com la teleassistència o el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) marquen nous rècords de persones usuàries any rere any i cal seguir dissenyant polítiques públiques per tal que aquestes persones mantinguin el millor estat de salut mental i físic possible i no se sentin soles.

Amb el mateix esperit, l’Ajuntament de Barcelona ha engegat també projectes d’acompanyament  musical i visual pensats per a les persones que viuen en residències de persones grans, que ja s’han posat en pràctica als quatre centres municipals, i que han gaudit d’una bona acollida. Les iniciatives són diverses, i van des de projectes de musicoteràpia per pal·liar els efectes adversos del confinament en persones amb deteriorament cognitiu, fins a d’altres com la possibilitat de fer visites virtuals a museus i obres concretes d’aquestes museus. Tot plegat busca limitar els efectes adversos de tants mesos de confinament i manca d’estimulació cognitiva en les persones residents, que han vist com la Covid-19 els ha portat a una inactivitat física i a una limitació de les interaccions socials encara més negatives que per a la població mitjana. La intenció de l’Ajuntament és que aquestes activitats i propostes s’apliquin a més residències de la ciutat, i per aquesta raó les oferirà al conjunt de centres perquè les posin en pràctica.

Tot i que la situació sanitària manté els casals i espais de gent gran municipals tancats, la programació i l’atenció s’han mantingut actives durant la pandèmia. Com a espais que promouen l’envelliment actiu de les persones, els 58 equipaments de la ciutat segueixen programant activitats en format virtual i a l’aire lliure, com dansa, gimnàstica o pintura. S’ha prioritzat la formació en noves tecnologies per combatre la bretxa digital de les persones grans i també s’estan realitzant intervencions de suport emocional per lluitar contra la soledat del col·lectiu.

Un dels programes amb gran acceptació i participació és el Bici Sense Edat, un programa d’acompanyament a les persones grans que viuen en residències i habitatges amb serveis municipals, que ofereix un passeig en tricicle per tal que puguin sortir al carrer i gaudir dels serveis del seu barri. Aquest programa també fomenta les relacions intergeneracionals entre els ciclistes i els passatgers. Avui en dia mobilitza a més de 100 voluntaris i a 800 persones grans usuàries.

Per últim, l’Ajuntament de Barcelona segueix treballant per ampliar el servei VinclesBCN i fer-lo arribar a més persones grans de la ciutat. En l’actualitat són 2.900 usuaris i usuàries que disposen d’aquest servei que ajuda a combatre el sentiment de soledat no volguda i l’aïllament social de les persones grans a través de les noves tecnologies. Durant la pandèmia s’ha demostrat un cop més la seva utilitat, aquest cop creant canals específics de suport com ara sobre aspectes sanitaris, de seguretat i contacte amb la Guàrdia Urbana de Barcelona o d’acompanyament emocional.

L’Ajuntament crea un fons d’emergència social per cobrir les necessitats bàsiques de prop de 34.000 persones

L’Ajuntament crea un fons d’emergència social per cobrir les necessitats bàsiques de prop de 34.000 persones

www.barcelona.cat | 04/09/2020

La mesura, dotada amb 18 milions d’euros, forma part del pla de xoc social de 35 milions per respondre l’emergència provocada per la crisi sanitària de la Covid-19

L’ajut, d’entre 200 i 475 euros mensuals segons renda i nombre de membres de la família, es rebrà a través de la targeta moneder Barcelona Solidària durant tot el segon semestre del 2020

La mesura innova en la prestació d’ajuts, elimina burocràcia en la tramitació administrativa simplificant el procés, i estalvia gestions i dota de més autonomia a les famílies beneficiàries

L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de major autonomia les 33.873 persones que se’n podran beneficiar. Aquesta nova prestació està destinada a satisfer les necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar, amb la major immediatesa, l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia durant el segon semestre de 2020.

Aquesta és una mesura destacada del pla de xoc social dotat amb 35 milions d’euros aprovat al plenari del mes de juliol, dins del fons de 90 milions d’euros per atendre l’emergència provocada per la Covid-19. A més d’atendre l’emergència social, el fons inclou dotació pressupostària per a la reactivació econòmica, per a l’adaptació i transformació de l’espai públic i la mobilitat i per al suport a la cultura.

El fons està dotat amb 18 milions d’euros i es preveu que pot arribar a beneficiar unes 12.100 unitats familiars, i del total de 33.873 persones, 11.843 són menors. Així, tot ampliant la despesa, s’agrupen en aquest fons els ajuts extraordinaris amb motius de la Covid-19 gestionats pels centres de serveis socials i el fons d’infància 0-16. Cal recordar que des de l’establiment de l’estat d’alarma s’han multiplicat els ajuts. Entre l’1 de març i el 30 de juny s’han atorgat des dels serveis socials municipals un total de 18.760 ajudes d’emergència per un valor global de 8,01 milions d’euros, un increment destacable respecte a les xifres del mateix període del 2019, quan van ser 7.558 ajudes per valor de 3,9 milions d’euros.

Les persones que se’n beneficiïn rebran entre 1.200 i 2.850 euros durant el segon semestre, una xifra que es calcula en base al nombre de membres de la unitat familiar i la renda de l’any 2019. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies. Aquesta targeta s’enviarà directament a les llars, després de la notificació de l’obtenció de l’ajut, i a finals d’aquest mes s’hi abonarà el primer pagament, que inclourà les mensualitats corresponents a juliol, agost i setembre.

Menys tràmits i més facilitats per les famílies beneficiàries

Els criteris per percebre nova prestació d’urgència social són haver estat empadronades a Barcelona a 1 de gener de 2020, ser usuàries dels serveis socials fins al 30 de juny i haver rebut ajuts superiors a 150 euros.

En base a aquestes dades, aquelles persones que compleixin els requisits no hauran de fer cap sol·licitud proactiva per rebre la prestació, i seran notificats per part de l’Ajuntament durant les pròximes setmanes. Aquesta notificació es farà per SMS, amb el qual les persones que el rebin podran culminar els tràmits de manera telemàtica per tal d’obtenir efectivament la prestació.

Aquest canvi qualitatiu en la gestió d’un fons d’ajut respon a l’estratègia de suprimir burocràcia en la tramitació administrativa que es va començar a treballar el mandat passat amb mesures com la creació de la finestreta única de l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques així com de la mateixa targeta Barcelona Solidària com a mètode únic per al pagament d’alguns ajuts. L’objectiu d’aquesta estratègia és el de millorar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona, obrint nous canals d’accés, i també simplificar la tramitació i facilitar la tasca de treballadors i treballadores socials, així com automatitzar processos i estalviar gestions a la ciutadania.

Pla de xoc social

El pla de xoc social de l’Ajuntament de Barcelona dotat amb 35 milions d’euros atén i respon la situació d’emergència i inclou tot un paquet d’actuacions, en els que s’inclou l’ampliació dels ajuts econòmics. Les mesures van dirigides a atendre l’emergència habitacional, garantir la cobertura de drets bàsics, fer acompanyament emocional, fer front a la violència masclista, garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat, promoure la inserció laboral i garantir els drets d’infants i adolescents.

En la línia de garantir les necessitats bàsiques, cal sumar també l’augment que s’ha fet en el repartiment d’àpats des dels diferents serveis d’alimentació que hi ha la ciutat, i que hores d’ara segueixen sent un 88% més dels que hi havia abans de la pandèmia, un total de 7.171 àpats enfront dels 3.810 inicials, dividits en 2.898 àpats servits a domicili, 1.975 distribuïts en menjadors socials i equipaments de persones sense llar i 2.298 pícnics. Cal recordar igualment la línia d’ajudes impulsada pel consistori per tal de col·laborar amb el conjunt de petites entitats socials i xarxes de suport veïnal que han mantingut dispositius extraordinaris d’alimentació amb motiu de la Covid-19.

Des del primer moment la maquinària de l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea de Drets Socials treballa en noves mesures per minimitzar els efectes negatius de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. Des de la perspectiva habitacional, s’han augmentat els ajuts al lloguer, s’han ampliat els allotjaments d’emergència per a dones en situació de violència masclista i s’han creat els dispositius per a persones sense llar, entre d’altres.

Alhora, les darreres setmanes s’han fet públic altres mesures relacionades amb la salut mental i les cures, com el telèfon 24 hores per prevenir el suïcidi i un nou servei de suport per a l’entorn més proper, així com el cabàs emocional, amb recursos de suport i acompanyament del patiment emocional en el context de crisi social. Aquest setembre, en el marc de mesures de l’àmbit de les cures, també es posarà en marxa el projecte Concilia, amb sis espais de canguratge per facilitar la conciliació laboral i familiar.


més informació:

El PeriódicoBarcelona crea un fondo para cubrir las necesidades básicas de 34.000 personas | 04/09/2020

social.cat | L’Ajuntament de Barcelona donarà un ajut d’entre 200 i 475 euros al mes a famílies vulnerables | 06/09/2020

El Raval i Trinitat Vella, els pròxims dos barris de Barcelona on es faran cribratges

El Raval i Trinitat Vella, els pròxims dos barris de Barcelona on es faran cribratges

social.cat | 02/09/2020 16:15h.

La incidència de la covid-19 a les dues zones és dels més alts de tot Barcelona, amb 1.442 i 959 casos per 100.000 habitants

Barcelona farà nous cribratges per detectar la covid-19 a dos nous barris, aquest cop al Raval (Ciutat Vella) i a Trinitat Vella (Sant Andreu). Així ho han decidit el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el mateix consistori, que alerten que en aquests dos barris la taxa d’incidència és superior a tot Barcelona.

En concret, la incidència per 100.000 habitants entre el 22 de juny i el 26 d’agost ha estat de 1.442 a la Trinitat Vella i 959 al Raval, mentre que a tot Barcelona ha estat de 622. “Cal tenir en compte que quasi tres quartes parts d’aquests casos es donen en població de menys de 45 anys. Per aquesta raó s’organitzarà la intervenció en les seccions censals que han tingut un nombre de casos més elevats”, han explicat a l’Ajuntament.

En una primera fase es va prioritzar fer-ne als barris de Torre Baró i a part del barri del Besòs i d’El Maresme, on les incidències havien estat molt altes respecte al global de la ciutat. A Torre Baró, de les 835 proves fetes en població asimptomàtica, es van detectar un 2,75% de positius; al Besòs i el Maresme, van ser 1.541 proves, amb un 2,2% de positivitat.

Reforç dels serveis sanitaris

Aquest estiu, a través de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) també s’ha creat l’oficina de salut pública amb la participació de tots els actors implicats que fa un seguiment dels temes relacionats amb la covid-19, de gestió de dades, rastreig, brots, cribratges, espais escolars, residències, entre d’altres. Alhora, l’ASPB ha reforçat el personal de rastreig per fer trucades i recollir la informació de contactes de cada persona malalta, a més de la informació epidemiològica bàsica.

A més, per part del Departament de Salut s’han reforçat els equips d’atenció domiciliària hospitalària, tant de forma presencial com no presencial, i pel que fa a les estratègies diagnòstiques, s’ha optimitzat la disponibilitat de test PCR, s’ha activat el protocol d’abordatge de nous brots amb coordinació amb els serveis d’epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i els centres d’atenció primària, per tal de fer l’estudi dels casos amb confirmació de PCR i gestionar l’estudi de contactes.

En aquest sentit ja s’ha anat activant i incrementant la xarxa de gestors covid a la primària per donar suport a les tasques de diagnòstic, estudi de contactes, i seguiment de casos, així com també s’està treballant per a poder utilitzar espais municipals de la ciutat de forma temporal (casals i centres cívics) destinats a poder fer activitats i actuacions assistencials que la infraestructura ho permeti, com ara proves PCR, vacunacions o suport als centres escolars.

Ciutat Meridiana, el barri on més creix l’atur per la covid-19

Ciutat Meridiana, el barri on més creix l’atur per la covid-19

Més de 200.000 barcelonins, afectats pels ERTO com a conseqüència de la covid-19. El Consell Econòmic i Social de Barcelona publica un estudi sobre l’impacte social i econòmic del coronavirus a la ciutat

Des de l’inici de l’estat d’alarma i fins a l’1 de maig, a Barcelona s’han tramitat 204.865 expedients de regulació temporal de l’ocupació. La dada l’ha posada en relleu un informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona, que alerta que la crisi del coronavirus ha paralitzat la majoria de sectors i ha incrementat el nombre de persones sense feina. Les activitats econòmiques on s’han fet més ERTO són l’hostaleria, amb 51.000 persones, i el, comerç, amb 34.700, que concentren el 42 % del total de persones afectades. Per darrere hi ha les activitats artístiques i d’educació, amb un 15 %, i l’administració, amb un 12 %.


Dades del coronavirus a Barcelona per barris

llegir tota la notícia en betevé