Vine a conèixer el projecte Vilaveïna de Vilapicina i la Torre Llobeta

19/11/2021 | www.barcelona.cat

Sessió informativa el dimecres 24 de novembre

El passat mes d’octubre va començar a desenvolupar-se a Vilapicina i la Torre Llobeta el projecte Vilaveïna, del qual us n’informàvem el passat mes de maig en aquesta notícia, i que bàsicament ofereix informació dels recursos i serveis que teniu més a prop per cuidar-vos i cuidar d’altres persones. També hi podeu trobar activitats i diferents propostes que us ajudin a viure millor.

El servei, que és gratuït, s’adreça a tota la ciutadania, però en especial a les persones que necessiten més acompanyament (infants i persones grans) i a les persones que les cuiden. El trobareu al Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, a la plaça Carmen Laforet, 11. Atenen els matins de dimarts i divendres de 9.30 a 13.15 h, i les tardes de dilluns i dijous de 16 a 19.45 h.

Amb l’objectiu d’avançar en la difusió del projecte i recollir necessitats detectades per la ciutadania en relació a les cures a Vilapicina i la Torre Llobeta, el proper 24 de novembre s’ha organitzat una sessió informativa a les 18 h, a la biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta.

El projecte Vilaveïna es du a terme a actualment a quatre barris de Barcelona, amb l’objectiu d’anar creixent en els propers anys. En aquest sentit, la tardor de 2022, a Nou Barris arribarà també a La Prosperitat.

VilaVeïna, un projecte per cuidar en xarxa i en proximitat

VilaVeïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, amb l’objectiu que els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu.

El desplegament de VilaVeïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual. Perquè cuidar en comunitat és millor que cuidar en soledat.

Arriba a Nou Barris VilaVeïna, un projecte per cuidar en xarxa i en proximitat

Arriba a Nou Barris VilaVeïna, un projecte per cuidar en xarxa i en proximitat

05/05/2021 | www.barcelona.cat

S’implementarà en primer lloc a Vilapicina i la Torre Llobeta, i s’estendrà posteriorment a Prosperitat

VilaVeïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, amb l’objectiu que els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu.

El desplegament de VilaVeïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual. Cuidar en comunitat és millor que cuidar en soledat.

Què és VilaVeïna?

És una comunitat territorial d’entre 10.000 i 30.000 habitants en què es comparteixen tots els serveis i recursos sociosanitaris, amb l’objectiu que tothom pugui accedir-hi fàcilment i que es trobin a prop de casa. Cada vilaveïna tindrà una seu física de referència per a l’equip de professionals especialitzats en les cures, i oferirà beneficis i avantatges tant a les persones cuidadores com a les persones ateses i el veïnat. A més, cadascuna de les unitats territorials s’adaptarà a les particularitats i les necessitats del barri on s’implementin. El projecte compte amb un pressupost inicial de 3,5 milions d’euros.

On es desplegarà?

Fins al 2023 s’implementaran 16 unitats territorials, amb almenys una vilaveïna a cada districte. A Nou Barris, arrencarà el maig a Vilapicina i la Torre Llobeta. Durant la segona fase, que es preveu que es desenvolupi el 2022, s’hi incorporaran 12 unitats més, entre elles Prosperitat. El desplegament preveu la implantació de 115 vilaveïnes en total a tota la ciutat.

Quins avantatges té per a la comunitat?

Cada vilaveïna tindrà un punt de referència de la xarxa de cures al qual tota persona amb necessitats d’atenció es podrà adreçar i on rebrà orientació sobre els recursos municipals, associatius i comunitaris als quals té accés. L’objectiu és que aquest espai agrupi tots els serveis disponibles i que doni una resposta coordinada i integral.

Per a les persones cuidadores es desplegaran un seguit d’iniciatives que en facilitin la pràctica professional i en millorin les condicions laborals i el benestar. Les accions inclouen facilitar l’accés a recursos de proximitat, oferir serveis d’orientació i assessorament legal i laboral i proporcionar espais de trobada i respir.

Per a les persones que necessiten atenció, especialment infants de 0 a 2 anys que no estiguin matriculats a cap escola bressol, i persones de més de 75 anys que viuen soles o que tinguin una renda mitjana inferior als 7.500 euros anuals, s’impulsarà la planificació de l’atenció i la personalització de les cures a través dels equips del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el suport a la tramitació d’ajudes i certificacions i la participació en bancs de moviment.

A més, cada vilaveïna tindrà grups de suport emocional i un banc de recursos per a la cura de la infància i l’envelliment, que podrà proveir de material com cadires de rodes, crosses, bressols i altres elements necessaris per a la cura d’infants i gent gran. També es desplegaran actuacions com el reforç de les xarxes de suport comunitàries o iniciatives de criança compartida.

A més dels serveis i recursos, cada vilaveïna elaborarà un pla de transformació urbana per pacificar l’espai públic amb una visió feminista i de les cures, seguint el model de les superilles.